Dobór wkładki, to nie zawsze jest proste

Pierwszy problem na jaki wpadamy przy wyborze wkładki gramofonowej to dane, no niestety standardu brak.

Zatem niektórzy podają użyteczną wartość dla C (zgodność/podatność). W zasadzie wydaję się że parametr ten powinni podawać dla 10Hz ale nie ! C dla Japońskich producentów są zazwyczaj mierzone przy 100 Hz.

Ja to mnożę przez ok 1,5 do 2.0, Jankesi jeszcze inaczej bo dla nich C to wartości statyczne, tu znowuż dzielę przez dwa, na szczęście Europa podaje C przy 10Hz.

Przypomnę C – Compilance :), a to dopiero początek przygody.

Allnic Audio – Rose

No dobra ale co dalej ? staramy się uzyskać najlepszą wydajność układu ramię + wkładka tu nie tylko waga powinna być dopasowana.

No nie ma tak że wszystkie wkładki będą działać ze wszystkimi ramionami i na odwrót, i juz pierwszy argument aby nie sugerować sie opinia dotycząca brzmienia wkładki.

Co by tu zrobić aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, musimy sobie zdać sprawę ze specyfikacji mechanicznych zarówno ramienia jak i może przede wszystkim samej wkładki gramofonowej.

Aby zobaczyć, w jaki sposób te cechy oddziałują i określić zgodność, zbadajmy dynamikę relacji.Każda kombinacja wkładki / ramienia będzie wykazywać rezonans przy określonej częstotliwości (lub częstotliwościach). Rezonans ten wynika z interakcji zawieszonej igły (działającej jak sprężyna) i ramienia (działającego jako masa). „Sprężystość” wkładki gramofonowej jest opisywana jako podatność , ciężar ramienia jest określony jako efektywna masa .

Dla przykładu, jak zawiesimy spory ciężar na lekkiej sprężynce to w tym wypadku naprężamy sprężynę i w drugą stronę podobnie czyli zbyt lekki ciężar na silnej sprężynie nie pozwoliłby na wystarczające zgięcie.

“Przy rezonansie kombinacja ramię / wkładka powoduje znaczny wzrost wydajności. Zwiększenie od 3 do 6 dB lub więcej jest powszechne”.

To ogromne przyspieszenie może powodować poważne problemy, jeśli występuje w regionie nagranej muzyki (powyżej 20 Hz) lub w obszarze, w którym problematyczne są wypaczenia i dudnienie (poniżej 5 Hz) wielu użytkowników ma kłopot wtedy z membranami głośników, lataja jak potłuczone, trzepoczą a później szukają rozwiązania w postaci filtru, nie tu trzeba należycie dobrać podatność wkładki.

Muzyka zarejestrowana na płycie ma zasadniczy wpływ na układ wkładka / ramię, którego rezonans występuje w obszarze powyżej 20 Hz. Przy tej częstotliwości nastąpi znaczny skok mocy wyjściowej a efekt tubowe grania jest gwarantowany. Gdy pójdziemy w drugą stronę tj. rezonans poniżej ok. 8 Hz efekt dudnienia będzie gwarantowany.

Pioneer PL 70 II + Kinotony Cinema 200

Naszym celem jest osiągnieice rezonansu w zakresie 0d 8 Hz do 14 Hz, ja bardziej skałdanim się do niższych zakresów i zazwyczaj celuje w okolice 8-10 Hz.

Odrobine matematyki choc w sieci jest sporo kalkulatorów, wzór do obliczania częstotliwości rezonansowej parowania ramię / wkładka: Częstotliwość rezonansowa = 1000 / [6,28 * pierwiastek kwadratowy (M * C)]. Gdzie M to masa ramienia i wkładu, a C to zgodność wkładu. Na przykład, gdybyśmy mieli ramię / wkład o łącznej masie 14 g oraz wkładkę o zgodności 20, częstotliwość rezonansowa wynosiłaby 9,535.

To proste równanie nie uwzględnia wszystkich czynników, w tym tłumienia ramienia i wewnętrznego tłumienia wkładki , ale daje ogólne pojęcie o kompatybilności.W latach 60. i 70. wkładki o wysokiej zgodności były modne i musiały współpracować z ramionami o bardzo niskiej masie. Zaczęło się to zmieniać w latach 80., gdy cięższe wkładki gramofonowe o niższej zgodności (szczególnie cewki ruchome) stały się bardziej popularne, wymagając ramion o średniej i dużej masie. Co więcej, niektóre z obecnie dostępnych wkładek MC oddają ogromną ilość energii wibracyjnej do ramienia. Odbita energia przyjmuje postać fal stojących, które przemieszczają się w górę i w dół wzdłuż ramienia, potencjalnie tworząc problemy z błędnym śledzeniem i / lub anulowanie zależne od częstotliwości. Dobrze zaprojektowane ramię rozproszy tę energię, zamiast odbijać ją z powrotem na wkładce. Zdolność ramienia do osiągnięcia tego będzie zależeć od konstrukcji łożyska, tłumienia wewnętrznego, sztywności i innych względów konstrukcyjnych.W sytuacji, gdy w ramieniu o średniej i wysokiej masie zastosowano wkładkę o wyższej zgodności, niekorzystne skutki niedopasowania można do pewnego stopnia złagodzić, jeśli ramię zapewnia tłumienie płynem. W tym przypadku lepki płyn silikonowy tłumi ruch ramienia, ograniczając małe, szybkie ruchy (takie jak małe pofalowania, które wystąpiłyby we wkładce o wysokiej podatności), zapewniając jednocześnie nieograniczony ruch ramienia, gdy powoli przesuwa się po zapisie.

Jasmine Audio

Ten system może również poprawić dźwięk niektórych wkładek gramofonowych, które same oferują niewielkie wewnętrzne tłumienie, dlatego Ja zdecydowałem się na gramofon marki Pioneer pl70.

Jedynym sposobem na dokładny pomiar rezonansu systemu jest skalibrowany zapis testu niskiej częstotliwości i rejestrator wykresów lub inny wyrafinowany sprzęt testowy ja w swojej pracy stosuję płytę testową.

Ponieważ większość z nas nie ma takiej możliwości, dobrze jest zrobić trochę pracy domowej, oceniając zgodność dowolnej potencjalnej kombinacji ramię / wkład. Istnieje kilka ogólnych „praktycznych zasad”, które należy wziąć pod uwagę: Ramię, którego efektywna masa jest oceniana na 10 gramów lub poniżej, jest uważane za niską masę (np. Wczesne SME, Grace 747 itp.). Ramię, którego efektywna masa jest oceniana między 11 a 25 gramów, jest uważane za masę umiarkowaną (np. SME 309, IV, IV-Vi, V, Triplanar, Graham). Ramiona o masie powyżej 25 gramów mają z natury wysoką masę (Eminent Technology, Dynavector). Wkładka gramofonowa, której zgodność jest oceniana na 12 x 10 or6 lub niższą, jest uważana za niską zgodność. Wkład, którego zgodność jest oceniana między 13 x 10 x6 a 25 x 10 x6, jest uważany za wysoki do bardzo wysokiego. Uwaga: Innym sposobem wyrażenia zgodności jest um / mN. Tutaj ocena od 5 do 10 jest uważana za bardzo niską, od 10 do 20 jest umiarkowaną, a powyżej 35 – bardzo wysoką. Nisko masywne ramiona dobrze współpracują z wkładkami gramofonowymi o umiarkowanie wysokiej i bardzo wysokiej zgodności. Ramię o średniej masie jest dobrym towarzyszem dla wkładek o średniej do niskiej zgodności. W przypadku użycia wkładki o niskiej zgodności z ramieniem o niskiej masie w słyszalnym zakresie mogą wystąpić niepożądane rezonanse. Problemem może być również nieprawidłowe śledzenie. Gdy wkładka o wysokiej zgodności jest połączona z ramieniem o umiarkowanej masie, mogą wystąpić rezonanse w zakresie powyżej zalecanego, a także pewne niepożądane tłumienie wysokich częstotliwości.

Jasmine Audio

W każdym przypadku może nie być możliwe dokładne określenie, czy konkretna wkładka pasuje do danego ramienia, przez proste spojrzenie na specyfikację. Jest to szczególnie prawdziwe w sytuacjach granicznych. Złe kombinacje można jednak łatwo zidentyfikować i uniknąć.Kilka zmiennych może wpływać na naszą zdolność do dokładnego przewidywania dopasowania przy użyciu specyfikacji dostarczonych przez producenta.

Niektóre z nich to:

Same specyfikacje producentów mogą różnić się dokładnością ze względu na różnice w technikach pomiarowych jak np. w Allnic

Różne ilości, właściwości wewnętrznego tłumienia wkładu lub ramienia

Sama kondycja wkładki

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że powinniśmy obliczyć zarówno rezonans pionowy, jak i poziomy Na szczęście większość popularnych, współczesnych wkładów ruchomych z cewką (i wiele ruchomych magnesów) oraz obecne zbiory ramion o średniej masie stanowią dość dobre dopasowanie. Istnieją jednak wyjątki i powinniśmy być świadomi pułapek.

Niewłaściwie dobrana wkładka i ramię będą nie tylko brzmiały słabo, ale mogą nawet spowodować nieodwracalne uszkodzenie płyt i igły.

Warto więc podjąć wysiłek we wstępnych porównaniach, aby określić kompatybilność proponowanej wkładki i ramienia.Aby uzyskać dalszą pomoc w określeniu, czy konkretny wkład pasuje do danego ramienia, zapoznaj się z wykresem od Ortofona.Masę całkowitą (układ ramienia) można obliczyć, stosując wzór M = 10⁶: (f² x (2π) ² x C gdzie:f – Częstotliwość rezonansowa kasety w Hzπ – 3,14159265359 …C – Zgodność wkłądki w µm / mNNB : Masa całkowita (system ramienia) M jest sumą masy wkładu, masy główki i śrub oraz skutecznej masy ramienia (wszystkie wartości w gramach)

Testy w serwisie nowakAudio

Pozdrawiam

Paweł Nowak

nowakAudio